ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข
  • รุ่นที่: 1
  • วันที่เริ่ม: 2023-06-01
  • วันที่เสร็จ: 2023-06-04
  • พื้นที่: โรงเรียนเอื้อยหนูน้อย แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

หมายเหตุ: การเดินทาง นัดเจอกันที่ หลวงพระบาง / ผู้เข้าร่วมต้องมีพาสปอร์ต โดยมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน. กรุณาอ่านกำหนดการกิจกรรมให้ครบถ้วนก่อนกรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2566

10.00 น. ทีมงานโครงการครูนอกบ้าน รอรับอาสาสมัคร ที่ บริเวณท่ารถหลวงพระบาง สนามบินหลวงพระบาง ติดต่อประสานงานครูเมย์ ไลน์ id: film4change ( สำหรับคนที่มาพักก่อน หรือมาทางรถไฟ ให้มานั่งพักและเจอกันที่ร้าน Phan Boun cafe & restaurant หน้าวัดใหม่ ใกล้พระราชวัง แจ้งพนักงานว่ามาร่วมกิจกรรมครูนอกบ้านได้เลย )
10.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
11.00 น. แนะนำตัวและทำความรู้จักกัน ปฐมนิเทศ รู้จักโครงการครูนอกบ้าน รู้จักอ้ายหนูน้อย
12.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เมนูท้องถิ่น
13.30 น. เที่ยมชมวัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
14.30 น. เดินทางต่อไปที่โรงเรียนอ้ายหนูน้อย แนะนำสถานที่ โดยทีมงานอ้ายหนูน้อย
16.00 น. แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวและจัดที่นอน แยก ชาย หญิง (บางส่วนเข้าครัวเพื่อช่วยจัดเตรียมอาหารมื้อเย็น)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเมนูท้องถิ่น
19.00 น. ละลายพฤติกรรมและนันทนาการ โดยทีมงานอ้ายหนูน้อย(1 ชั่วโมง)
20.00 น. วงพูดคุย ซัก-ถาม และ ประชุมแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมที่จะสอนในวันพรุ่งนี้
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2566 (วันนี้ฉันเป็นครู)

06.00 น. ตื่นเช้าในวันที่สดใส จิบชากาแฟ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เมนูท้องถิ่น
08.00 น. ทำกิจกรรมรวมกันกลางแจ้ง
09.00 น. แยกเข้ากิจกรรมตามห้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม (ทีมครูนอกบ้าน) โดยมีทีมอ้ายหนูน้อยเป็นพี่เลี้ยง ทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียน (เน้นกิจกรรมนอกห้องเรียน / วิชาชีวิต เช่น วิชาสิ่งแวดล้อม นักสืบสายน้ำ , ทำสีจากธรรมชาติ ดิน หิน , แผนที่ชุมชน สำรวจชุมชน ฯลฯ )
13.00 น. จัดกิจกรรมการสอนต่อ โดยมีการสลับชั้นสอน โดยมีทีมอ้ายหนูน้อยเป็นพี่เลี้ยง
15.00 น. เสร็จกิจกรรมการสอน เตรียมการพูดคุย เตรียมความพร้อมในการจัดวันเด็ก ที่จะมีในวันพรุ่งนี้ แบ่งซุ้มกิจกรรม จับคู่ทีมครูนอกบ้าน และทีมงานอ้ายหนูน้อย ทำฉลากของขวัญ วางแผน จัดซุ้มกิจกรรม เตรียมของขวัญ ของแจก ให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
19.00 น. แต่ละทีมเตรียมตัวต่อจนแล้วเสร็จ

วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2566 (วันเด็กมรดกโลก)

06.00 น. ตื่นเช้ามารับบรรยากาศอันสดใสของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง จิบกาแฟ สนทนากันฉันพี่น้อง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เมนูท้องถิ่น
08.00 น. ตรวจเชคความเรียบร้อย เตรียมรับมือเด็ก ๆ ที่จะเข้ามาเล่นกิจกรรม
09.00 น. จัดซุ้มกิจกรรม การเล่นต่าง ๆ / กิจกรรมวันเด็กมรดกโลก รับมือกับเด็ก ๆ กว่า 500 คน ที่จะมาร่วมงาน
11.00 น. จับฉลาก แจกของขวัญของรางวัลใหญ่ และปิดกิจกรรม
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
13.30 น. ร่วมกันจัดเก็บ / เคลียส์สถานที่
15.00 น. เสร็จกิจกรรมพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเดินทางไปเรียนรู้หลวงพระบาง เริ่มต้นที่น้ำตกกวางสี
17.00 น. เดินทางถึงวัดพระธาตุพูสี (ว่ากันว่าหากมาหลวงพระบางไม่มาวัดพระธาตุพูสีเหมือนมาไม่ถึง) บนยอดนั้นจะมีพระธาตุอยู่และมีวิวเมืองหลวงพระบาง แม่น้ำโขง แม่น้ำคาน และพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบนพระธาตุอีกด้วย
18.30 น. เดินลงจากวันพระธาตุ เข้าสู่ตลาดไนท์หลวงพระบาง(ท้องถิ่นเรียกตลาดมืด) เดินเลือกซื้อของฝากและของพื้นเมือง พร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ภายในตลาดมีร้านอาหารมากมาย มื้อนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบตัวเอง)
20.30 น. พร้อมกันที่รถเพื่อเดินทางกลับโรงเรียน
21.30 น. เดินทางถึงโรงเรียน นัดหมายกิจกรรม ในวันถัดไป พร้อมกับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ 04 มิถุนายน 2566 (บ๊ายบาย หลวงพระบาง)

06.00 น. ตื่นเช้าในวันสุดท้ายและวันร่ำลา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
08.30 น. ประชุมสรุปงาน เฉลยบัดดี้ เลือกประธานรุ่น และสานสัมพันธ์น้องพี่ครูอาสาและ อ้ายหนูน้อย
10.30 น. พิธีผูกข้อไม้ข้อมือ บายศรี และรับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น. ส่ง คณะ ครูอาสา ณ.ท่ารถเมืองหลวงพระบาง สนามบิน หรือในตัวเมือง


ปล.1 รบกวนคณะครูอาสา จองการเดินทางขากลับออกจากหลวงพระบาง หลังเวลา14.00 น.
ปล.2 การเดินทางต้องใช้พลาสปอร์ตและต้องมีอายุคงเหลือ6เดือนขึ้นไป
ปล.3 หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งหน้าพลาสปอร์ตให้ทีมงานโดยการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นภาพถ่ายหรือไฟล์สแกน
ปล.4 หลังจากสมัครและยืนยันเข้าร่วมโครงการทางทีมงานจะดึงเข้ากลุ่มไลน์เพื่ออัพเดตกิจกรรม และ ปรึกษาการเดินทาง

สมัครได้ที่ >> แบบฟอร์มสมัครครูนอกบ้านหลวงพระบาง << หรือ ทางเพจ ครูนอกบ้าน https://www.facebook.com/bannokvolunteers

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 4,200 บาท (รับจำนวน 30 คน)

สำหรับ : ค่าอาหาร ตลอดกิจกรรม ค่าอุปกรณ์และค่าขนส่งของขวัญให้เด็ก ๆ 200 ชิ้น ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเช่ารถระหว่างกิจกรรม + น้ำมัน รับ ส่งอาสาสมัครไปยังจุดหมายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้

ชื่อบัญชี บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี : ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ธนาคารกรุงไทย : สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี : 539-0-57058-8หลังจากโอนค่าลงทะเบียนแล้ว เขียนชื่อ เบอร์โทร ส่งมาที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ สามารถแจ้งได้ที่ Facebook : ครูนอกบ้าน https://www.facebook.com/bannokvolunteers ได้เลยครับ

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

การเลื่อนกิจกรรม หรือ การคืนเงิน เมื่อจองและลงเบียนแล้ว ท่านใดไม่สะดวกมา และมีความประสงค์จะขอเลื่อน ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1 เดือน จะสามารถเลื่อนการเดินทางเป็นค่ายไหนก็ได้ ภายใน 1 ปี เช่น จองกิจกรรมเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2566 นี้ แล้วไม่สะดวกเดินทางมาร่วม ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะมาร่วมกิจกรรมในค่ายใดก็ได้ ถึงช่วงธันวาคม พ.ศ.2567
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาร่วม และมีความประสงค์ขอเงินคืน ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และทางเราจะขอคืนเงิน 80 % จากจำนวนเต็ม (เนื่องจากเงินบางส่วนเราต้องใช้เพื่อเตรียมการ เช่นจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟโซล่าห์เซลล์, อุปกรณ์การเรียน, ของขวัญวันเด็ก, มัดจำค่ารถขึ้นหมู่บ้าน ฯลฯ)

กฎการวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน

– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนเป็นเด็ดขาด
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้ทางคณะครูนอกบ้านใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่ (นอกหมู่บ้าน)โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

การเดินทาง

ผู้เข้าร่วมเดินทางมาเอง โดยมีจุดนัดพบ ทีมงานไปรอรับ ที่ บขส. หลวงพระบาง /สนามบินหลวงพระบาง สำหรับคนที่เดินทางมาล่วงหน้า นัดเจอที่ สี่แยก ไนท์มาร์เก็ต(ใกล้ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ครูต้นซุง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 096-8083004
ครูเมย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 085-7208787