ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข
  • เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
    เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
  • ทำสวน
    ทำสวน
  • นิ้วหัวใจ
    นิ้วหัวใจ

เรื่องราวต่าง ๆในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา