ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข

เกือบ 2 เดือนแล้วที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาได้หยุดทำการเรียนการสอนแบบ Onsite เด็กๆ ต้องอยู่บ้านและไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบ Online ได้ ซึ่งปกติหากอยู่โรงเรียนก็จะมีอาหารกลางวัน ขนม และนมจากการบริจาคอยู่เสมอ แต่ด้วยสถานการณ์ ณ ขณะนี้ที่ไม่มีวี่แววจะดีขึ้น และการเปิดเรียนให้นักเรียนกลับมาเรียนในห้องเรียนยังไม่มีทีท่าจะกลับมาได้ในเร็ววัน คณะครูจึงได้ทำการเรียนการสอนแบบ Onfarm เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและการเรียนรู้โดยไม่ขาดตอนจากห้องเรียน

วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ครูเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปกติ แต่ความพิเศษคือ เรามีนมโฟร์โมสต์ ที่บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า(ประเทศไทย)จำกัดมหาชน ได้ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิกระจกเงา ในโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19” บริจาคนมสูงสุด 1 ล้านกล่อง เพื่อแจกจ่ายแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

#ขอบคุณโฟร์โมสต์ #โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19 #ForemostForMillionSmiles #นมโฟร์โมส #ฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทย #ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา #มูลนิธิกระจกเงา