ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข

หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ปลูกข้าวให้ลูกหลานกินเป็นมื้อกลางวัน

“วันแม่” วนเวียนมาครบปี ฤดูกาลดำนาปลูกข้าวก็ครบขวบปีเช่นกัน สองมือแม่พ่อ พร้อมแรงกายมาฮอมแรงกันดำนา เพื่อให้ลูกหลานในปกครองได้มีข้าวมื้อกลางวันในปีการศึกษานี้ เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม เต็มท้องนา

นักเรียนโตช่วยครูทำอาหารมื้อกลางวันเลี้ยงผู้ปกครอง อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะครูที่มาลงแขกดำนา ส่วนนักเรียนรุ่นเล็กพลังน้อยคอยช่วยเสิร์ฟน้ำเพื่อเติมพลัง ที่นา 4 ไร่กับการดำนาใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง เพียงเพราะพวกเรามีเป้าหมายมีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

หุ่นไล่กาที่นักเรียนช่วยกันทำ จะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้ว นับจากวันนี้เราจะเจอกันอีกครั้ง เมื่อต้นกล้าในท้องนาวันนี้กลายเป็นทุ่งรวงทองในวันที่ 5 ธันวาคม เราจะช่วยกันลง