ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข
วันเด็กไร่ส้ม ปี 2567  "วันเด็ก SAFETY SOOK "สุขกาย สบายใจ ปลอดภัย
 
พาชมบรรยากาศและกิจกรรมในงานวันเด็กปีนี้กันครับ
 

 
สถิติจำนวนผู้เข้าร่วมในปีนี้  1400  คน
 
- เด็กชาย   627 คน
- เด็กหญิง  574 คน
- ผู้ปกครองอีกกว่า 200 ชีวิต