ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข

“เรามาแบ่งปันกันคนละนิด เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่”

…ไม่รู้ว่ากลับบ้านไป..จะมีอะไรให้กินไหมครับเด็กชายสายอ่อง บอกกับครูก่อนเลิกเรียนในวันนี้

…ในทุกๆเย็น หากกับข้าวเหลือจากมื้อกลางวัน คณะครูก็จะแบ่งปันให้กับเด็กๆ ได้อิ่มท้องก่อนกลับบ้าน พี่ๆที่มีน้องก็จะรับข้าวมาแบ่งกันทาน

…ในฐานะครูที่เคยผ่านวัยนี้มาไม่นานนักสัมผัสได้ถึงความหิว ในยามเย็นก่อนกลับบ้านได้เป็นอย่างดี

“เรามาแบ่งปันกันคนละนิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่”